Project Description

Colegio Suizo de Madrid

Reforma i ampliació d’aules i menjador en Pre-Kinder del Colegio Suizo de Madrid situat a Alcobendas (Madrid).

Client: Asociación Colegio Suizo de Madrid

Pressupost: 632.699,23 €

Data: 2018