Project Description

Variant de Granollers

Obres del projecte constructiu de millora general, condicionament i reestudi de la secció transversal de la carretera C-352. PK 20+640 al 22+740. Tram: la Roca del Vallès – les Franqueses del Vallès (altrament dita Variant de Granollers).

Client: Infraestructures de la Generalitat

Pressupost: 1,25 M€

Data: 2018