L’aigua és un recurs natural, imprescindible per a la vida i necessari per a qualsevol activitat industrial. En el #DiamundialdelAigua, recordem la seva importància i fem ressò de l’Objectiu de Desenvolupament nº6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots, inclou una meta de reduir a la meitat la proporció d’aigua dilapidada i augmentar el seu reciclatge.

Si mirem enrere, hom ha intentat des del principi dels temps domar l’aigua: transportant-la, navegant-la o usant-la com a força. Mesopotàmia i Egipte van créixer al voltant d’un riu i van realitzar obres de canalització d’aigües per als seus cultius. Dels romans daten els aqüeductes o les clavegueres, molts dels quals encara es conserven i serveixen com a exemple.
La consolidació de Benito Arnó com a empresa constructora d’obres públiques es va donar amb obres importants per al desenvolupament econòmic de la província de Lleida, en els anys 60: el revestiment del Canal d’Urgel i la participació en el tram final de la construcció de l’embassament de Santa Ana.
Des de llavors, hem treballat en altres obres hidràuliques i de tractament d’aigües. Repassem cinc d’elles:

Artèria Ter-Trinitat (Aigües del Ter Llobregat, ATLL) (2004-2006):

Arteria Ter trinitat-Arno

Realització de les obres d’infraestructura hidràulica i altres instal·lacions necessàries per a la construcció d’una nova canonada DN3000 amb l’objectiu principal de desdoblegar l’aqüeducte que hi havia. Amb les obres d’aquesta artèria es vol garantir el subministrament d’aigua procedent del riu Ter a la conurbació de Barcelona.

Arteria Ter trinitat-Arno (1)

Arteria Ter trinitat-Arno (2)

 

Regadiu Garrigues Sud (REGSEGA, CENSA) (2006-2007):

Regadiu Garrigues Sud-Arno (3)

Execució de la nova xarxa de reg per subministrar als termes municipals de Juncosa, Bellaguarda i Els Torms, amb la construcció d’una estació de bombeig per impulsar aigua de reg fins a un embassament d’una capacitat de 89.200 m3, que proveirà a una altra bassa de capacitat 93.400 m3. La canonada d’impulsió es va realitzar mitjançant una canonada d’acer, de diàmetre DN1000 d’una longitud aproximada d’uns 2 km. La connexió entre les basses es va executar mitjançant una canonada d’acer DN900, d’una longitud aproximada d’uns 5 km.

Regadiu Garrigues Sud-Arno (2)

Regadiu Garrigues Sud-Arno (1)

 

Conca de Tremp (Infraestructures de la Generalitat) (2012-2013):

Regadiu Conca Trem-Arno (1)Les obres consisteixen en l’ampliació i modernització del regadiu existent en la conca de Tremp, que era un regadiu tradicional amb sèquies i canals. S’ha construït la xarxa primària en el tram que va des de la captació en la presa de Talarn fins a la seva bifurcació en el marge dret i esquerre, a través d’una canonada d’acer helicoïdal de diàmetres 2.032 mm i 1.636 mm, amb una longitud total de 2.765 m. El projecte englobava també la rehabilitació de la captació i la construcció de dues casetes per a equips hidràulics, una situada al peu de la presa i l’altra en la bifurcació marge esquerre-marge dret.

Regadiu Conca Trem-Arno (2)

 

Presa de L’Albagés (Aquaespaña) (2010-Actualitat):

Presa albages-Arno (1)

Execució de totes les unitats d’obra referents a la construcció de la presa de L’Albagés.

Les obres consisteixen en la construcció d’una presa de materials solts (altura de 85 m, per a una capacitat d’emmagatzematge de 80 hm3) i les obres complementàries: els accessos en la presa (camí de coronació i camí de peu de presa); camí de reposició de L’Albagés a Cervià de les Garrigues, per quedar afectat per l’embassament; reposició de la nova canonada d’aigua potable entre L’Albagés i Cervià de les Garrigues; galeria perimetral; sobreeixidor; el got amortidor; una galeria de fons, on se situaran canonades d’acer per poder fer el desguàs de la presa i una presa de reg per a futures impulsions a altres sectors de reg del Sistema Segarra-Garrigues;

Aquesta construcció és una part important del Segarra-Garrigues que servirà com a embassament de cua. El volum total de terres de diferents tipologies s’estima que sigui d’uns 5.000.000 m3.

Presa albages-Arno (2)

Presa albages-Arno (3)

Depuradores d’aigües residuals al Catllar (Agència Catalana de l’Aigua) (2016-Actualitat):

Depuradores El Catllar-Arno (2)

Construcció de dues depuradores d’aigües residuals (EDAR1 i EDAR2) per donar servei a uns 4000 habitants que mancaven de servei i desguassaven mitjançant fosses sèptiques. També es donarà servei a les instal·lacions de nova construcció de la presó.

Depuradores El Catllar-Arno (1)

Depuradores El Catllar-Arno (3)