L’òrgan de contractació del Consorci d’Educació de Barcelona ha acordat l’adjudicació de les obres relatives al projecte d’arranjaments interiors i adaptació d’espais per grups addicionals i noves necessitats de diverses centres a la UTE Benito Arnó-Ecoverd. Els treballs a realitzar seran d’obra civil, instal·lacions i treballs complementaris d’urbanització i jardineria.

Aquest acord compta amb una partida pressupostària de 436.810,89 € i s’emmarca dins del Pla Director de conservació i millora dels centres escolars 2015-2020. La seva finalitat és servir de base per a concretar les unitats d’intervenció per tal d’assegurar el funcionament continu i eficaç de les activitats realitzades als edificis en qüestió.