L’Associació Provincial de Fabricants d’Àrids, Prefabricats i Formigons de Lleida ha donat suport i ha construït una colònia de cria artificial d’orenetes de ribera, Riparia riparia, a l’estany d’Ivars i Vila-Sana (Pla d’Urgell). Arnó, com a membre de l’Associació, ha participat en aquest projecte.

Les orenetes són aus migratòries abundants a l’estany d’Ivars i Vila-Sana durant la primavera i estiu (passen l’hivern i la tardor a l’Àfrica). S’alimenten d’insectes que cacen en vol (sobretot per sobre de l’aigua).

Mentre que les orenetes comunes i les orenetes cuablanca fan els seus nius amb boles de fang i palla, les orenetes de ribera els fan excavats en talussos de sorra. Actualment, la canalització dels rius i altres intervencions han fet que no hi hagi molts espais d’aquest tipus perquè l’oreneta de ribera pugui niar, per tant, durant l’època de cria són menys actives per la manca de llocs apropiats.

Com a resultat, la major part d’aquestes orenetes de ribera es construeixen els seus nius en els talussos inactius de les pedreres i graveres de la zona. D’aquesta manera, les explotacions de graves i sorres han esdevingut part important per a la seva conservació. Així, el gremi, conscient de la importància de la conservació de medi ambient i l’ecosistema, ha volgut apadrinar la iniciativa.

La colònia artificial que s’ha construït està formada per dos talussos de sorra suportats per dos murs de formigó amb 205 forats que fan d’entrada dels nius. El formigó evita que el talús de sorra es vagi desmuntant amb el pas del temps i al mateix temps dificulta l’accés i predació en els nius per part de fauna terrestre.

Fotos: Gremi d’Àrids de Catalunya