Project Description

Artéria Ter-Trinitat

Realització de les obres d’infraestructura hidràulica i altres instal·lacions necessàries per a la construcció d’una nova canonada DN 3000 amb l’objectiu principal de desdoblar l’Aqüeducte 3000 existent. Amb les obres d’aquesta artèria es vol garantir el subministrament d’aigua procedent del Riu Ter a la conurbació de Barcelona.
Client: Aigües del Ter Llobregat (ATLL)
Pressupost: 25,6 M€
Data: 2004-2006