Carrer Verge de Montserrat (Cornellà)

Arranjament del carrer Verge de Montserrat a Cornellà.
Client: Ajuntament de Cornellà
Pressupost: 293.022,5 €
Data: 2017-2018