Project Description

Condicionamiento de la carretera LV-7021 Artesa de Lleida-El Cogul

El condicionament de la LV-7021 d’Artesa de Lleida – El Cogul ha consistit en modificar el traçat per eliminar corbes i fer una rasant més lleugera, a més, ha anat lligat a un seguit de mesures correctores d’impacte ambiental que s’han plantejat com a millores. Restauració/construcció de dos ponts, un sobre el Canal d’Urgell i un altre sobre el Canal auxiliar d’Urgell en la població d’Artesa de Lleida, i l’asfaltat i acabats de tot el tram des d’Artesa fins El Cogul remodelant el traçat i la pendent en alguns punts.
Client: Diputació de Lleida
Pressupost: 1,6 M€
Data: 2015-2016