Project Description

Edifici “La Teneria”, Igualada

 

Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic edifici “La Teneria” per a edifici docent i arxiu comarcal de L’Anoia.
La Teneria es troba a la Plaça del Rei d’Igualada, un dels punts d’entrada al nucli antic. L’accés es fa mitjançant escales, la qual cosa fa com que l’edifici no sigui accessible. Per tant, entre d’altres, una de les actuacions més importants que es farà serà l’eliminació d’aquestes escales i la construcció d’uns nous nuclis verticals de comunicació entre les tres plantes de que hi disposa.
Client: Ajuntament d’Igualada
Pressupost: 2,61 M€
Superfície: 845,77 m2
Data: 2017-En execució