Project Description

Eix Diagonal

Eix Diagonal 2, 3, 4.
Execució exclusiva de la capa de rodolament tipus BBTM 11B 45/80-65 M de les carreteres C-15 i C-37 de Vilafranca del Penedès fins a enllaçar amb l’Eix Transversal a Manresa.
Client: Dragados
Pressupost: 1,6 M€
Data: 2011-2011