Project Description

Perllongament de la línia FGC a Sabadell

Colocació de via i catenaria.
Client: Infraestructures de la Generalitat
Pressupost: 17,5 M€
Data: 2014-2017