Regeneració de la pista principal de l’aeroport El Prat, de Barcelona

Regeneració del paviment de la pista principal de l’aeroport El Prat, de Barcelona.
L’obra realitzada en UTE, es va executar com si es tractés de dues obres, començant pels extrems de la pista fins al punt mig. Aquesta organització i les exigències de temps i del propi treball dins d’un aeroport comporten que s’hagi de disposar de molta maquinaria específica: plantes d’asfalt, fresadores, regadores, asfaltadores i camions. Es van movilitzar més 400 treballadors entre personal d’obra i tècnics per torn.
Durant l’execució de l’obra la pista va romandre tancada per tres setmanes, treballant 24 hores/dia per asfaltar la pista, arribant a produir unes 10.000 tones per dia.
Les dimensions de la pista són: 4 km de llargada i 60 metres d’amplada.
Client: Aena
Pressupost: 22,6 M€
Data: 2016-2016