Reurbanització jardins Paula Montal (Barcelona)

Obres relatives al projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la reurbanització del solar ubicat als jardins Paula Montal a Barcelona.
L’objectiu és incorporar a aquests jardins una nova zona d’esbarjo de gossos, reubicar una zona de jocs infantils i construir una altra.
Els jardins Paula Montal estan situats entre edificis amb un accés directe des del carrer Viladoma, aquest accés està regulat amb horari d’obertura mitjançant una tanca de reixa, que també serà reformada.
Client: BIMSA
Pressupost: 384.317,16 M€
Data: 2017-En execució