Project Description

Unitat Quirúrgica Docent de Serveis Veterinaris de la UdL

Construcció del nou edifici de la Unitat Quirúrgica Docent de Serveis Veterinaris de la UdL a Torrelameu, fase 1.
L’edifici es destinarà per a la docència i com a unitat quirúrgica per animals petits i grans. Els espais estaran separats amb entrades diferents, una entrada exclusivament d’accés per les persones (docents, investigadors, estudiants, visites..) i animals petits; i una altra, per animals grans i de renda. Disposarà de sala de consulta, dos quiròfans, àrea de diagnòstic, zona de hospitalització, cafeteria i sales d’instal·lacions.
L’àrea quirúrgica es regirà per la normativa d’instal·lacions en zones hospitalàries per a la instal·lació del sistema de climatització i renovació de l’aire.
Superfície construïda: 1.687 m2
Superfície terreny: 2.385 m2
Client: Diputació de Lleida
Pressupost: 2,487 M€
Data: 2017-En execució