L’aeroport de Lleida-Alguaire està creixent per oferir serveis a la indústria: aparcament d’aeronaus, zona de serveis i zona de magatzem.

Arnó ha executat tres obres d’ampliació de les zones d’estacionament, que han passat de 20.000m2 a 100.000 m2. Dues de les obres, executades per la Generalitat, han augmentat 3 hectàrees la zona d’estacionament i amb la tercera obra, per a un client privat, s’ha creat una zona de serveis i estacionament de 5,5 hectàrees.

Les obres han consistit en moviment de terres, excavació, replè amb zahorres, extensió de capa de tot-u artificial i pavimentació. A més a més, s’han executat les obres per als serveis d’aigua, llum i dels espais per instal·lar tallers. Així, la zona d’estacionament es converteix també en una zona per a reparació, manteniment i preparació de les aeronaus.

Fa uns anys vam treballar també en l’ampliació de l’aeroport de Terol, un altre aeroport de referència per a l’estacionament i reparació d’avions.

I fa una mica menys, vam treballar en la reparació d’una de les pistes de l’aeroport del Prat de Barcelona i a l’aeroport de Màlaga-Costa del Sol vam fer una obra de millora de sistema d’abalisament per al compliment de les normes tècniques.