Bon any! Com sona, ¿eh? Dos mil vint.

Nossaltres ja estem tots a ple rendiment. Els que van estar de vacances ja han tornat i tot, sembla, que ha tornat a la rutina. Com que ens encanten els repassos, els últims dies de 2019 vam fer un recordatori a les nostres Històries d’Instagram algunes obres que havien acabat recentment.

A més a més, al nostre repàs no volem oblidar-nos de donar les gràcies a tota la gent amb la que hem treballat durant l’any, tant en els moments més tensos com quant tot flueix, la feina amb un bon equip és fonamentar perquè puguem desenvolupar els nostres projectes.

Durant els mesos d’estiu, ja van fer diverses obres urbanes i viàries, residencials i d’quipaments que vam anar acabant a la primera meitat de l’any. Ara, escullirem obres que s’han anat acabant durant la segona meitat de 2019.

2020-01-09T12:59:26+00:00

Connexió N-230 amb A-2228: Baldellou-Castillonroy

Connexió N-230 amb A-2228

Condicionament del camí actual que uneix la N-230 amb l’A-2218 per fora de la població de Castillonroy, millorant la seva geometria tant en planta com en alçat, augmentant l’amplada de la plataforma i dotant-lo d’un ferm adequat al trànsits de pesants.

Client: Diputació d’Osca

Pressupost: 1,1 M€

Data: 2019

2020-01-09T12:27:26+00:00

Aeropuerto Málaga-Costa del Sol

Aeroport Màlaga-Costa del Sol

 
 

Actuacions de balizament per al cumpliment de les normes tècniques de l’aeroport Màlaga-Costa del Sol: Millora del sistema d’abalisament dels carrers de rodament, millora dels circuits elèctrics d’abalisament, millora de la geometria dels carrers de rodament, eliminació d’obstacles , millora de la senyalització horitzontal, creació d’un carrer de rodament per a helicòpters.
Client: AENA
Pressupost: 8,37 M€
Data: 2018-En execució
 
 

2020-01-09T12:27:48+00:00

Edificio "La Teneria", Igualada

Edifici “La Teneria”, Igualada

 

Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic edifici “La Teneria” per a edifici docent i arxiu comarcal de L’Anoia.
La Teneria es troba a la Plaça del Rei d’Igualada, un dels punts d’entrada al nucli antic. L’accés es fa mitjançant escales, la qual cosa fa com que l’edifici no sigui accessible. Per tant, entre d’altres, una de les actuacions més importants que es farà serà l’eliminació d’aquestes escales i la construcció d’uns nous nuclis verticals de comunicació entre les tres plantes de que hi disposa.
Client: Ajuntament d’Igualada
Pressupost: 2,61 M€
Superfície: 845,77 m2
Data: 2017-En execució