La setmana passada es va celebrar a Mèxic el XXCILA, el Congrés Iberoamericà de l’Asfalt. Durant una setmana es van reunir experts, empreses, universitats, estudiants i professionals de sector per compartir les últimes tendències sobre el món de l’asfalt.

Aquest any, vam presentar, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, l’eina ECCO2 de càlcul de l’impacte ambiental de la producció de mescles bituminoses en calent, semicalentes i tèbies. La presentació va ser realitzada per Adriana …

ECCO2 ha estat desenvolupada en una primera fase pel nostre departament de R+D+I i posteriorment en col·laboració amb el departament d’enginyeria civil i ambiental de la UPC, amb Rodrigo Miró Recasens, Catedràtic d’aquesta universitat, i Adriana H. Martínez Reguero.

La presentació a Mèxic va ser realitzada per l’Adriana, qui va explicar el funcionament de l’eina i va mostrar la forma d’us de l’app.

L’eina permet calcular fins a 8 categories d’impacte: matèries primeres, esgotament de recursos abiòtics, demanda acumulada d’energia, indicador de canvi climàtic, acidificació, eutrofització, formació d’oxidants i recuperació de residus.

Per realitzar el càlcul s’utilitza la metodologia d’anàlisi del cicle de vida i es tenen en compte totes les fases del procés, des de les matèries primeres en calent, en fred i el seu transport; passant per la fabricació, on es té en compte les condicions i temps de producció, les fonts d’energia i equips utilitzats, les humitats i les temperatures; fins a la posada en obra, on es valoren les condicions de la posada en obra, l’equip utilitzat per a la posada en obra i la motorització dels vehicles.

D’aquesta manera els resultats són prou exhaustius com per anticipar-se als efectes de l’ús de diferents fórmules de treball, tipus d’àrids, betums, additius, taxes de reciclatge, temperatures de fabricació, combustibles, rendiments o distàncies de treball.