L’últim informe sobre el sector de la construcció presentat al 82 Euroconstruct celebrat a Barcelona (25 de novembre) mostra unes dades menys optimistes que el que es va presentar a l’estiu. No obstant això, el creixement del sector es manté a Europa en un 2%. L’informe recull les diferències per països i demostra que aquest creixement és desigual ja que s’estan vivint diferents etapes segons la zona.

20161125 Construction Output-82-Euroconstruct

A Espanya el mercat residencial, que és el que més creixement mostra (3,9%), no es comporta tan bé i encara es troba per baix del seu nivell.

El mercat de l’enginyeria civil mostra un creixement negatiu (-1%) i és el que pitjor es comporta. I per al mercat no residencial és aviat parlar de recuperació, encara es troba en una etapa inicial d’aquest procés.

De tota manera, les expectatives per als propers anys són positives i s’espera un creixement continuat.

20161125 GDP vs Construction Output-82-Euroconstruct

Font: ITeC