Estem apropant-nos a l’arrencada de la campanya de vialitat hivernal als centres de conservació de carreteres de les zones que gestionem. La neu, la pluja i el fred posen a prova els ferms tant en la seva resistència a les exigències del clima, com en la capacitat de mantenir la seguretat per als vehicles.

L’equip de R+D+i treballa des de fa un temps en una solució per crear paviments més resistents i duradors per aplicar en zones de clima fred. El projecte d’aquesta investigació es diu RAISA (Research on Anti-Icing Solutions for Asphalt Pavements) i desenvolupa nous materials bituminosos que permetin reduir la quantitat de sals clorades utilitzades en les operacions de manteniment de la vialitat hivernal.

Amb aquest desenvolupament es podran reduir costos econòmics i ambientals:

  • Menor quantitat d’adquisició i distribució de sals fundents.
  • Reducció del deteriorament per corrosió de diversos elements de la infraestructura viària: barreres de seguretat, senyalització vertical, estructures de formigó …
  • Reducció de rehabilitacions prematures de paviments i altres elements de la infraestructura viària a conseqüència de la corrosió i la climatologia.
  • Reducció de la corrosió en els vehicles i maquinària de manteniment al seu pas per les calçades

I costos ambientals. En aquest sentit, els danys són directament proporcionals a les concentracions de sals en el medi ambient i per tant, l’adopció de qualsevol mesura correctora per reduir el seu ús és ambientalment beneficiosa.

  • Reducció de la salinitat del sòl per l’absorció de les sals fundents.
  • Manteniment dels hàbitats de la flora i la fauna en condicions naturals.

diagrama adaptat bolmqvist i esquema afectacions de fundents al entorn natural.

Unio Europea Fons Europeus de Desenvalupament RegionalEste proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020.