Els principals motius que fan malbé les voreres dels nostres carrers són les arrels dels arbres, els canvis de temperatura, el pas del temps. Tot i que també influeix el tipus de material, el volum de trànsit que hagin de suportar i el tipus d’ús.

Sigui com sigui, el manteniment d’aquestes infraestructures és realment important per al confort i la seguretat dels vianants, els principals usuaris. A més, cal tenir en compte la diversitat d’aquests usuaris, i el pas hauria de ser accessible per a persones amb mobilitat reduïda, cecs i per a cotxets de bebè. Això vol dir: accessos en rampa, terres unificats, eliminar obstacles, utilitzar materials i superfícies antirelliscants.

D’altra banda, aquest tipus d’obres són igualment habituals per la reparació o renovació del que hi ha sota, tot l’entramat de subministraments: electricitat, aigua, gas, internet, clavegueram.