S’estan construint dues noves depuradores a El Catllar (Tarragona) per donar servei a diferents urbanitzacions del municipi i a la nova presó de Tarragona (Presó Mas d’Enric), que s’ha posat en servei recentment.

Les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR1 i EDAR2) donaran servei a uns 4.000 habitants que abans desguassaven mitjançant fosses sèptiques amb la conseqüent falta de control sobre els abocaments als aqüífers. A més s’afegeix el servei a la presó que abans no existia.

La construcció es divideix en tres fases: moviment de terres, obra civil i instal·lacions elèctriques i equips de depuració. I l’obra es divideix en dues parts, una per cada depuradora. Actualment s’està treballant a la EDAR 2 de la qual s’ha completat el moviment de terres. Ara s’està realitzant l’excavació de cada element que configurarà la depuradora (obra d’entrada, decantador secundari, reactor biològic, espessidor de fangs, …).

L’obra es realitza en UTE per a l’Agència Catalana de l’Aigua. El objectiu d’aquesta actuació és clar, donar sortida i tractament a totes les aigües negres abocades al terme municipal de El Catllar, de tal manera que s’aconsegueixi el grau de depuració necessari per complir amb la normativa legal per al seu abocament a la llera pública.

Construcción de depuradoras a El Catllar, Tarragona