Fa un parell de setmanes, el Ministeri de Foment va realitzar un simulacre d’accident a l’interior del túnel de Vielha ( Túnel Juan Carlos I, N-230). Al simulacre van participar els bombers i el servei d’ambulàncies de Vielha (TESVA).

Durant l’actuació es va simular un accident entre dos vehicles quedant al mig dels carrils i provocant fum. El túnel va romandre tancat mentre treballaven els serveis de protecció civil i bombers, servei d’ambulàncies i mossos d’esquadra.

Des del centre de control del túnel es va realitzar la gestió de l’emergència fins l’arribada dels bombers. També es van encarregar de verificar la incidència actuant sobre la senyalització, ventilació i megafonia del túnel i avisant a les unitats de primera intervenció així com a 112 i CECAT.

Aquestes simulacres són exigits per la normativa oficial (Real Decret 635/2006 de 26 de Mayo) i es realitzen cada quatre anys, però cada any se’n fa un de tipus intern. Les accions serveixen per a verificar que els Plans d’Autoprotecció es realitzen correctament i que tots els serveis implicats estan coordinats.

Simulacre-Tunel-Vielha-Arno-Camió-Fum

Simulacre-Tunel-Vielha-Arno-Accident

Simulacre-Tunel-Vielha-Arno-Centre-Control-Explotació

Simulacre-Tunel-Vielha-Arno-Bombers