Les ciutats es van transformant amb el temps, l’activitat dels seus habitants i dels seus visitants temporals/ocasionals, i per la intervenció directa: les obres urbanes.

Les ciutats són complexes per tractar-se de construccions socials. Són el reflex dels usos culturals, ideològics i econòmics i de les relacions entre els seus habitants i/o visitants. Les obres urbanes vesteixen les nostres ciutats; podent procedir d’una planificació, d’una proposta espontània aprovada en un moment determinat o d’una emergència. Aquest tipus d’obres intervenen directament sobre la ciutat per posar un jardí on hi havia una plaça, arreglar un parc o un carrer, aprofitar l’espai d’un edifici abandonat per fer un pàrquing, modificar una via, instal·lar infraestructures de serveis (telecomunicacions, energètiques, hidràuliques)…

La complexitat per al constructor en aquest tipus d’obres sol radicar en la interferència que es produeix sobre la vida dels habitants de la zona en introduir maquinària i interrompre serveis. Escollir el moment menys invasiu per començar, l’agilitat per desenvolupar els treballs més molests i la netedat durant tot el procés de treball són fonamentals per executar aquestes obres.

Proposem 4 exemples recents d’obres urbanes:

Avinguda Verge de Montserrat, El Prat


Verge-Montserrat-El-Prat-Arno

Verge-Montserrat-El-Prat-Arno Obres Urbanes Obras Urbanas Ciutat ciudad
La proposta d’arranjament parteix de l’elaborada i desenvolupada en el Projecte d’Ordenació de l’Avinguda Verge de Montserrat en l’àmbit de les obres de la L-9 del Metre.
És una obra acabada. S’ha ampliat la rambla central de l’avinguda per guanyar espai per als vianants, s’ha incorporat més vegetació (arbres i parterres), s’han transformat els aparcaments en semi-bateria per aparcaments en línia i s’ha incorporat més vegetació. La rambla té ara una zona de pas tranquil, adjacent a l’arbrat, i una zona de pas més ràpid per a bicicleta, patins…

Parc Trintxant, Barcelona

Parc Trinxant-Sant Marti-Barcelona-Arno Obres Urbanes Obras Urbanas Ciutat ciudad
El contracte abasta les obres relatives al projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut d’elements complementaris a la urbanització de la fase 1 del parc i al projecte d’urbanització del mateix en la fase 2, al districte de Sant Martí, Barcelona.
Els treballs consisteixen a eliminar els desnivells, modificar elements singulars que comporten riscos, potenciar la presència vegetal, ampliar les àrees per a gossos, implementar elements puntuals complementaris a la urbanització, soterrar la línia telefònica.

Parc de la Ribera, Cornellà del Llobregat

Parc La Ribera-S-Cornella del Llobregat-Arno Obres Urbanes Obras Urbanas Ciutat ciudad
Projecto d’obres aprovat per la Junta de govern Local de l’Ajuntament de Cornellà i pel Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Les obres consisteixen en la remodelació del parc, ampliació dels accessos, modificació i ampliació de les zones de jocs. A més, s’està fent una zona nova de jocs i fitness per a gent gran i s’han plantat nous arbres i plantes arbustives.

Carrer Marroc, Barcelona

Carrer Marroc-Barcelona-Arno Obres Urbanes Obras Urbanas Ciutat ciudad
Obres del projecte d’urbanització i infraestructura del carrer Marroc, entre els carrers Treball i Selva de Mar (illa Fitó) i del projecte d’urbanització del carrer Marroc, entre els carrers Treball i Agricultura (illa Nubiola).
Les obres van començar a la fi de 2016 i consisteixen en pavimentar, instal·lar la il·luminació, els senyals, semàfors, mobiliari urbà i una xarxa de reg nova. També es plantaran arbres. En total es realitzaran obres en un espai de 7.334 metres quadrats.