Project Description

CAP Viladecans 3 (Viladecans. Barcelona)

Nova construcció per a ús com a centre mèdic d’atenció primària.
L’edifici va ser dissenyat per economitzar i racionalitzar el manteniment mitjançant instal·lacions d’alta eficiència i materials resistents. Així doncs, s’utilitza l’estructura de sostre bidireccional amb pilars combinats de formigó armat i acer estructural, i façana de panells de formigó amb aïllament projectat per la cara interior.
Superfície construïda: 2.763,58 m2
Superfície urbanitzada: 858,95 m2
Client: Infraestructures de la Generalitat
Pressupost: 3,64 M€
Data: 2014-2016