Rigorosos estàndards de qualitat, respecte al medi ambient i prevenció de riscos.

POLÍTICA INTEGRADA

La política de qualitat d’Arnó ve avalada des de l’any 2000 amb el Certificat AENOR de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001, que assegura el compliment de tots el requeriments dels nostres clients pel que fa al grau de satisfacció, així com els requeriments legals i reglamentaris per reduir errors i establir un context de millora en tots els processos, obres i projectes que desenvolupem.

Aquest sistema de Gestió de la Qualitat, actualment forma part d’un sistema de Gestió Integrat (qualitat, medi ambient i prevenció de riscos) certificat conjuntament amb la norma ISO 14001 i la norma ISO 45001.

A la vegada de donar estricte compliment als requeriment d’aquestes normatives internacionals, l’empresa disposa dels seus propis laboratoris d’autocontrol per garantir la qualitat dels seus fabricats. D’aquesta manera s’obtenen diàriament resultats d’autocontrol de tots els seus fabricats a totes les plantes de producció.

El personal responsable de l’autocontrol està constantment en formació i tot el material de laboratori està perfectament verificat i calibrat per estaments homologats.

iso-9001

La política de qualitat d’Arnó es avalada des de l’any 2000 amb el Certificat AENOR de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001, que assegura el compliment de tots els requeriments dels nostres clients pel que fa al grau de satisfacció, així com els requeriments legals i reglamentaris per reduir errors i establir un context de millora en tots els processos, obres i projectes que desenvolupem.

Aquest sistema de Gestió de la Qualitat actualment forma part d’un sistema de Gestió Integrat (qualitat i medi ambient) certificat conjuntament amb la norma ISO 14001.

 

ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT

Medi ambient

ISO 14001 Gestión Ambiental

Arnó assumeix el respecte al medi ambient com un factor fonamental en la realització de les seves activitats, i està fortament compromès amb la protecció i respecte al medi ambient. Per aquest motiu realitza tota la seva activitat sota la premissa de minimitzar els impactes ambientals negatius i prevenir la contaminació, aplicant millores continuades en els processos i procurant la correcta formació dels seus empleats i col·laboradors sobre l’adequada gestió ambiental de les diferents activitats, els riscos associats i la gestió òptima del patrimoni natural.

MEMÒRIA MEDI AMBIENT 2018
ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

Les actuacions portades a terme per Arnó en aquest sentit han rebut nombrosos reconeixements tant a nivell nacional com internacional, entre els quals destaquen:

PRIMER PREMI de la Federación de Áridos al Desenvolupament sostenible en la categoria de MEDI AMBIENT – RESTAURACIÓ GRAVERA, per l’explotació de la GRAVERA NÚRIA (Madrid, octubre 2012).

PRIMER PREMI EX AEQUO de la Federación de Áridos al Desenvolupament sostenible en la categoria d’economia – contribució a la societat – valor afegit a la societat, per l’explotació de la GRAVERA NÚRIA, i seleccionada per representar Espanya als UEPG Sustainable Development Awards 2013 (Madrid, octubre 2012).

PRIMER PREMI UEPG Sustainable Development Awards 2013, categoria Economic Contribution to Society (Brussel·les, novembre 2013).

Premis Restauració Mediambiental

Lliurament del Premi a Brussel·les

Prevenció de riscs

Arnó aposta pel concepte de Seguretat Integrada i compta amb una política de prevenció de riscos laborals, l’objecte de la qual és promoure la millora de les condicions de treball i del nivell de protecció, seguretat i salut dels seus treballadors.

Arnó té implantat, des de l’any 2010, un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, certificat d’acord amb la norma ISO 45001, principal referent internacional en matèria de seguretat i salut laboral, i que s’està estenent entre les diferents àrees en les quals desenvolupa la seva activitat.

ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT

R+D+i

Entenem la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació com un factor bàsic per mantenir la competitivitat empresarial i el desenvolupament econòmic.

RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ