POLÍTICA DE PRIVACITAT
Declaració de Privacitat
Gràcies per visitar la nostra web. A BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U. – GRUP ARNÓ som completament conscients de la importància de la seva privacitat i ens comprometem a protegir-la, sent aquest un principi íntegre amb la nostra cultura corporativa. Per això dediquem tot el nostre esforç en el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, realitzant permanentment una tasca de revisió i millora, si és possible, d’aquesta política de privacitat.
Recollida i ús d’informació
BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U. – GRUP ARNÓ informa a tots els usuaris del seu web que no estan obligats a proporcionar cap dada de caràcter personal per la seva utilització, llevat que voluntàriament vulguin proporcionar amb motiu de l’enviament d’un requeriment, consulta o suggeriment. En aquest cas, l’usuari està prestant el seu consentiment a BENITO ARNÓ E HIJOS SAU – GRUP ARNÓ per a la inclusió d’aquestes dades en el fitxer que correspongui.
BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U. – GRUP ARNÓ es compromet a la plena observança del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter de Personal i, especialment, a no utilitzar les dades amb una finalitat diferent a aquella per a la qual es van recollir, ni a revelar a tercers aliens a la companyia sense previ consentiment de l’interessat, excepte a societats del seu mateix grup d’acord amb la definició de l’article 4 de la Llei del Mercat de Valors.
BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U. – GRUP ARNÓ informa que el procés de navegació d’un usuari, igual que en qualsevol altre lloc web, deixa com a rastre l’adreça IP que en aquesta sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés. El registre d’aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al nostre web. L’adreça IP per a un mateix usuari és diferent d’una connexió a una altra, de manera que no és possible deduir cap hàbit de navegació a través del nostre web per un determinat usuari.
BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U. – GRUP ARNÓ adverteix que pot utilitzar cookies. Aquestes galetes s’associen únicament amb el navegador d’un terminal concret i no proporcionen per si mateixes cap dada de caràcter personal de l’usuari, ni poden llegir els arxius cooky creats per altres proveïdors o llocs web. També serveixen únicament per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al nostre web. No obstant això, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en la pantalla de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació.
Seguretat de la informació
BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U. – GRUP ARNÓ ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal incloses en tots els fitxers que estan sota la seva titularitat, amb la finalitat d’evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb els termes del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Accés a la informació
Qualsevol persona que hagi lliurat dades de caràcter personal a BENITO ARNÓ E HIJOS SAU – GRUP ARNÓ té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte als mateixos, segons el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal com a titular del fitxer mitjançant correu electrònic, amb fotocòpia del seu DNI. Per a això, haurà de contactar amb BENITO ARNÓ E HIJOS SAU – GRUP ARNÓ a través del nostre formulari de contacte.