Project Description

CEIP Federic Godàs, Lleida

Reforma i ampliació de l’escola mitjançant construccions aïllades, estructura prefabricada de formigó armat i panels de formigó arquitectònic.
Superfície: 4.011,8 m2
Client: Gestió d’Infraestructuras, SA (GISA)
Pressupost: 2,52 M€
Data: 2005-2009