Project Description

Cantera El Aljibe

La pedrera El Aljibe és una explotació a cel obert d’un aflorament de roques metamòrfiques hercíniques, milonites. La banda milonítica afecta una franja del plutó granític Mora-Gálvez que s’estén al sud de Toledo. Les milonites explotades presenten un textura porfidoblàstica amb fenoblasts de feldspat potàssic i plagiòclasi englobats en una matriu de foliació biotítica recristalitzada amb cristalls de quars.
Les milonites explotades, donades les seves propietats geotècniques, la seva gran duresa al desgast i a la fragmentació, són materials molt adequats per a la fabricació de balast per a ús ferroviari i per a la fabricació de gravetes per a aglomerats asfàltics de grans sol·licituds: capes de rodolament per a autopistes i autovies.
La cantera està homologada per ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) del Ministeri de Foment, per al subministrament de balast tipus 1.
La planta de trituració i classificació situada la mateixa pedrera està dissenyada per a la producció de 700 t/h de materials finals, dels quals el balast representa el 35% de la producció.
El Aljibe ha jugat un paper estratègic i molt important en la construcció de la línia d’Alta Velocitat Espanyola (AVE), trams Madrid-Sevilla, Madrid-Toledo i Madrid-València, amb importants contractes de subministrament.
L’estació de ferrocarril de Tembleque, gestionada per la nostra empresa, és l’estació de càrrega per al transport ferroviari dels materials fabricats en aquesta pedrera. El manteniment de balast de les línies d’Alta Velocitat es realitza des de l’estació de càrrega de Mora.