Accés a l’A2 a Cervera (Lleida)

Execució de les obres del projecte constructiu de millora general i construcció de nova carretera.
Prolongació, eixamplament i millora del ferm de la carretera L-311b, des de la rotonda de l’enllaç de l’A-2 (PK 520+000), fins al PK 0+950 de la carretera L-311b. Tram: Cervera.
Client: Infraestructures de la Generalitat
Pressupost: 899.377,92 €
Data: 2018