Via de servei de ferrocarrils

Execució d’una via de servei en la Línia Lleida – La Pobla de Segur dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per a FGC.

La via de servei va des del PK 28+400 al PK 31+646, suposarà l’ampliació d’aquesta vorera al costa de les vies amb un carril de 3,5 metres amb una capa de tot-u.

Client: FGC

Pressupost: 235.272,68 €

Data: 2018-2019