AP 7 El Vendrell

Supressió de les estacions de peatge troncals de Mediterrani (Autopista AP-2), el Vendrell i Tarragona (Autopista AP-7). Obra que consisteix en demolir les antigues estructures del peatge del Vendrell a l’AP7 i construir la nova traça troncal de l’autopista més una incorporació i sortida. Es realitzen treballs de drenatges, seguretat viària, àrees verdes i ferms amb tot tipus de MBC normal i modificada.
Client: ACESA
Pressupost: 1,41 M€
Data: 2012