Project Description

Asfaltat Vall de Boí

UTE Vall de Boí. Reforç del ferm i execució de cunetes transitables. Accés pistes d’esquí de Boí-Taüll. PK 0 +000 al 8 +240. Pla de l’Ermita-Estació d’Esquí.
L’obra consisteix en la millora de la carretera, de 8 quilòmetres d’accés a pistes d’esquí, del Pla de l’Ermita al pàrquing de Boí-Taüll. Aquesta millora de la via està diferenciada en diverses actuacions: execució d’esculleres per pal · liar assentaments de la via i protecció de l’erosió del riu en obres de fàbrica. Drenatge i revestiment de formigó de tota la cuneta. Reparació de Bland mitjançant sanejaments i reblert amb sòl-ciment. Reforç de tot el ferm mitjançant capa d’anivellament intermèdia tipus AC11 BIN 45/80-65 S i posterior rodament tipus antifissures AC16 SURF RAF AV BT.
Client:  Departament de Política Territorial i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DPTOP)
Pressupost: 2 M€
Data: 2012-2013