Reforçament del ferm a la C12 Tortosa – Aldover

Rehabilitació del paviment existent a la C12 per la seva adequació a la normativa vigent. També es millorarà la seguretat de la via en els punts de concentració d’accidents detectats pel Servei Territorial.
Es rehabilitarà el ferm mitjançant fresat, reciclat i reposició, reforçant-lo segons l’estudio realitzat. Es reposarà la senyalització horizontal i s’implementarà el sistema de separació de fluxos de circulació amb la finalitat de millorar la seguretat viària.
Client: Infraestructures de la Generalitat
Pressupost: 812.816,02 €
Data: 2018-En execució