Construcció de carril bici a Lleida

Construcció del tram de continuació del carril bici a Lleida entre l’avinguda Balmes i el Centre Històric. Amb aquest tram es dóna continuïtat amb la plaça Pau Casals. L’obra finalitzada deixarà el passeig i les terrasses al costat dels edificis i estarà separat del carril bici per una filera d’arbres. El carril bici tindrà una altra filera d’arbres a l’altre costat, quedant emmarcat entre el passeig i la circulació motoritzada.
Client: Ajuntament de Lleida
Pressupost: 59.950,26 €
Data: 2017