Arranjament i millora de paviments en carrers de Lleida

Arranjament i millora de paviments de diversos carrers de Lleida. Construcció de la continuació del carril bici al pont de la Universitat.
En asfaltar s’ha utilitzat la solució de millora de la neteja en obra i adherència de les mescles asfàltiques, Asphacal.
Client: Ajuntament de Lleida
Pressupost: 627.250 €
Data: 2017