Millores del parc Canal de la Infanta, Cornellà

Les obres de millora del parc Canal de la Infanta consisteixen en l’actualització de les dues zones de jocs infantils, millores de les instal·lacions de reg, arranjament del talús nord del parc i la construcció d’una nova escala en l’accés nord del parc.
Client: Ajuntament de Cornellà
Pressupost: 358.947,45€
Data: 2018-En execució