Project Description

Plaça Ricard Vinyes i pàrquing (Lleida)

Rehabilitació de pàrquing subterrani construït amb pantalles i estructura de formigó armat. Gran moviment de terres, i posterior urbanització de la plaça a nivell 0 per ser utilitzada com a zona d’oci.
Superfície construïda:
Ampliació: 1.350 m2
Reforma: 4.344 m2
Porxo: 483 m2
Urbanització: 3.930 m2
Client: Ajuntament de Lleida
Pressupost: 10,08 M€
Data: 2009-2010