Presa de l’Albagés (Lleida)

Execució de totes les unitats d’obra referents a la construcció de la presa de l’Albagés.
L’obra inclou la construcció de la presa i les obres complementàries, com són els accessos a la presa (camí de Coronació i camí de Peu de Presa ), camí de reposició de l’Albagés a Cervià de les Garrigues, per quedar afectat per l’embassament i la nova canonada d’aigua potable entre l’Albagés i Cervià de les Garrigues, actualment executat.
L’obra consisteix en la construcció d’una presa de materials solts, d’una alçada de 85 m, per una capacitat d’emmagatzematge de 80 hm3. El volum total de terres de diferents tipologies per terraplenar és d’uns 5.000.000 m3.
S’executa igualment una galeria de fons, on s’ubicaran canonades d’acer per poder fer el desguàs de la presa i una presa de reg per a futures impulsions a altres sectors de reg del Sistema Segarra-Garrigues, galeria perimetral i sobreeixidor, així com el vas esmorteïdor fet amb escullera i atall, una minipresa de la mateixa tipologia, necessària pel desviament de les aigües del riu Set en la fase constructiva.
Aquesta construcció és una part important del Segarra-Garrigues que servirà com a embassament de cua.
Client: Aquaespaña
Pressupost: 47 M€
Data: 2010-2017