Project Description

Rehabilitació jaciment arqueològic Molí Espigol (Tornabous. Lleida)

Noves excavacions científiques, restauració i consolidació del jaciment existent.
Assentament, “ciutat”, de planta semicircular o el·líptica, delimitada per les diferents estructures defensives, que amb els anys van ser fitant el seu creixement. Destaquen com a elements rellevants els perímetres emmurallats de defensa, els accessos monumentals, els sistemes d’evacuació d’aigües i la integració a la xarxa urbana del jaciment d’espais públics oberts, així com la cultura material recuperada.
Superfície: 897.546,92 m2
Client: Ajuntament de Tornabous
Pressupost: 5,04 M€
Data: 2010-2014