Project Description

Urbanització del Carrer Marroc (Barcelona)

Obres del projecte d’urbanització i infraestructura del c. Marroc, entre els carrers Treball i Selva de Mar (illa Fitó) i del projecte d’urbanització del c. Marroc, entre els carrers Treball i Agricultura (illa Nubiola).
Aplicació de la solució Asphacal per la protecció de les capes de trànsit en el asfaltat.
Client: BAGURSA
Pressupost: 2,7 M€
Data: 2016-2017