Project Description

Variant de la carretera C13 Vilanova de la Barca – Térmens

Execució de les obres del projecte modificat núm. 0 de les obres de millora general. Variant de la carretera C-13 del PK 13+100 al 20+000. Tram: Vilanova de la Barca – Térmens.
L’obra consisteix en un tram d’autovia de 5 km de longitud, que serveix de variant de la carretera C-13 al seu pas pel terme municipal de Vilanova de la Barca. Consta de dos enllaços complets a diferent nivell, centrats sobre l’autovia, a més d’una rotonda inicial de connexió amb l’actual carretera C-13. Presenta un viaducte hiperestàtic de 430 m de longitud per a cada sentit de la marxa, així com quatre estructures posttesades per conformar els enllaços a diferent nivell, tres passos superiors sobre l’autovia, dos passos superiors sobre la línia Lleida – la Pobla de Segur de FGC, un pas superior sobre el canal de Balaguer i un pòrtic de protecció d’una galeria d’uns 90 m de longitud fonamentat mitjançant micropilons.Ejecución de las obras en UTE de las obras de mejora general de la Variante de la carretera C-13 del PK 13+100 al 20+000. Tramo: Vilanova de la Barca – Térmens.
Client: Infraestructures de la Generalitat
Pressupost: 50 M€
Data: 2011-2014