Eina de càlcul basada en la metodologia “anàlisi del cicle de vida” de l’impacte ambiental de la producció de mescles bituminoses en calent, semicalent i tèbies.

és una eina de càlcul creada per Arnó per estimar els impactes ambientals de mescles bituminoses produïdes amb diferents materials i tecnologies i en condicions de producció molt diverses.

Permet anticipar els efectes d’utilitzar diferents fórmules de treball, tipus d’àrids, betums, additius, taxes de reciclatge, temperatures de fabricació, combustibles, rendiments i distancies de transport, entre d’altres.

*Per enviar suggeriments, informar d’errors, dubtes o comentaris hem habilitat l’adreça de correu electrònic ecco2@arno.es . Estarem molt agraïts de poder seguir millorant l’eina i oferir una millor funcionalitat.