Medidas preventivas para trabajar en condiciones climáticas extremas

By |2017-08-01T08:12:03+00:00August 1st, 2017|Categories: Uncategorized|Tags: , , , |

Amb la arribada de l’estiu, les condicions climàtiques s’extremen i es compliquen especialment els treballs que es realitzen a l’exterior, com per exemple a la construcció. Els plans de prevenció recullen un seguit de mesures perquè l’afectació d’aquestes condicions climàtiques sigui la menor possible: Moderar l’exposició al sol: sempre que sigui possible fer pauses freqüents