Amb la arribada de l’estiu, les condicions climàtiques s’extremen i es compliquen especialment els treballs que es realitzen a l’exterior, com per exemple a la construcció.

Els plans de prevenció recullen un seguit de mesures perquè l’afectació d’aquestes condicions climàtiques sigui la menor possible:

  1. Moderar l’exposició al sol: sempre que sigui possible fer pauses freqüents i descansos a l’ombra o en llocs amb ventilació.
  2. Usar roba de treball folgada, casc o gorra i no oblidar el calçat de seguretat. És important que la major part de la pell estigui protegida del sol.
  3. Encara que es porti roba que cobreixi el cos, s’ha de protegir la pell exposada amb protectors solars per evitar cremades i altres afeccions a la pell.
  4. La hidratació quan s’està exposat a la calor és fonamental i per això s’ha de beure aigua periòdicament encara que no es tingui sensació de set.
  5. Quan s’organitzen les feines, si és possible, s’han de programar preferentment els treballs en màquines amb cabina o llocs a l’ombra per a les hores de temperatures més elevades.

Mesures preventives per treballar en condicions climatiques extremes-Arno-prevencio