Adjudicación por parte del Consorcio de Educación de Barcelona

By |2016-06-10T09:58:33+00:00June 10th, 2016|Categories: Adjudicacions, Centros educativos, Edificació|Tags: , , , |

L’òrgan de contractació del Consorci d’Educació de Barcelona ha acordat l’adjudicació de les obres relatives al projecte d’arranjaments interiors i adaptació d’espais per grups addicionals i noves necessitats de diverses centres a la UTE Benito Arnó-Ecoverd. Els treballs a realitzar seran d’obra civil, instal·lacions i treballs complementaris d’urbanització i jardineria. Aquest acord compta amb una