Projecte per a la reutilització a baixes temperatures de barreges bituminosos a les centrals de Lleida i Tarragona

ARNÓ continua el seu compromís amb la modernització de les centrals de fabricació, enfocant-se a millorar l’eficiència energètica, augmentar les taxes de reutilització per a la producció de noves barreges bituminoses, reduir les temperatures de fabricació i simplificar l’aprofitament de residus i subproductes. Recentment, el gener del 2024, s’ha finalitzat la instal·lació d’una segona línia de reciclatge a la central AMMANN SB 280, ubicada a Alguaire (Lleida). A més, s’estan duent a terme feines per adaptar la central de Tarragona i per implementar noves instal·lacions destinades al tractament i protecció de RA (barreges bituminoses recuperades de paviments envellits).

Aquestes accions formen part d‟un projecte finançat amb un pressupost de 1.875.758 €, recolzat pel Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital, en concurrència competitiva, en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència de l‟Economia, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation. Iniciat el gener del 2023, s’espera que el projecte conclogui el 2024.

Gràcies a les inversions realitzades fins ara, la central de Lleida ha aconseguit assolir taxes de reutilització del 65%, amb la capacitat de processar fins a 180 t/h de RA. Això la posiciona com la major instal·lació de reutilització de RA a Catalunya i una de les de més capacitat a tot Espanya.