Conservació de carreteres trams de carretera del Parc de Tremp

Execució de treballs de conservació de carreteres de la zona compresa dins el parc de Tremp (Lleida). El tram de carreteres objecte del contracte inclou 260 km de carreteres.

  • Vialitat hivernal
  • Neteja de cunetes
  • Sega de marges de la carretera
  • Manteniment i substitució de senyalització i barreres de seguretat en mal estat o deteriorada.
  • Atenció a urgències

Client: Generalitat de Catalunya

Pressupost: 6,8 M€

Data: 2021-En execució