Project Description

Connexió N-230 amb A-2228

Condicionament del camí actual que uneix la N-230 amb l’A-2218 per fora de la població de Castillonroy, millorant la seva geometria tant en planta com en alçat, augmentant l’amplada de la plataforma i dotant-lo d’un ferm adequat al trànsits de pesants.

Client: Diputació d’Osca

Pressupost: 1,1 M€

Data: 2019