Project Description

Remodelació pl. Jardins d’Alfàbia, Barcelona

Obres de remodelació de la plaça Jardins d’Alfàbia per tal de fer un espai més accesible per als veins i l’entorn. S’han eliminat desnivells existents i les barreres arquitectòniques, també s’han fet les voreres més amples en eliminar una línia d’aparcament al costat de la plaça. S’ha fet també la renovació de l’enllumenat i la xarxa de cavlegueram i nou mobiliari i arbrat.

Client: BIMSA

Pressupost: 689.002,37 €

Data: 2018-2019