Centros de salud

CAP Viladecans, edificio eficiente

By |2016-09-22T09:46:47+00:00September 22nd, 2016|Categories: Centros de salud, Edificació|

Viladecans té un nou Centre d’Atenció Primària, el tercer. Aquest centre sanitari, a més de l’atenció primària, acollirà serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva i els serveis de salut mental, que fins ara es donaven en un altre centre de la provincia. Per la construcció s’han utilitzat materials d’alta resistència, una estructura de

CRAE: Centro Residencial de Acción Educativa en Juneda

By |2016-06-01T09:55:11+00:00June 1st, 2016|Categories: Centros de salud, Edificació|Tags: , , , , , , , |

A Juneda s’està construint el Centre Residencial d’Acció Educativa, CRAE, un centre de salut infantojuvenil per a infants i adolescents discapacitats amb guarda administrativa i tutela per part de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) del Departament de Benestar Social i Família. L’edifici s’ha ubicat en una parcel·la cedida per l’Ajuntament

Hospital Joan XXIII con quirófanos renovados

By |2016-05-23T10:23:12+00:00May 23rd, 2016|Categories: Centros de salud, Edificació|Tags: , , , , , |

L’obra de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona consisteix en la reforma del servei d’urgències, completant-lo amb 21 boxes d'atenció polivalent, 1 box doble per a crítics i 1 box doble per a politraumàtics, l’àrea de observació (amb 10 boxes), l’àrea de radiologia (amb 1 sala), l’àrea d'administració i l’àrea de magatzems. Aquestes obres, per a

Centro Ciencia e Investigación Experimental Biomédica Aplicada

By |2016-05-05T13:34:14+00:00May 5th, 2016|Categories: Centros de salud, Edificació|Tags: , , , |

L'any 2014 van començar les obres d’ampliació del Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu, Lleida, per tal d’augmentar la capacitat de les instal·lacions i  poder realitzar més estudis amb les condicions de benestar animal adaptades a la nova normativa. Al costat d’aquest edifici va construir-se un de nou per acollir el Centre Ciència i Recerca Experimental

Adjudicadas las obras del CRAE Garrigues

By |2015-01-19T14:17:36+00:00January 19th, 2015|Categories: Adjudicacions, Centros de salud, Edificació|Tags: |

El passat dia 16 de gener la Diputació de Lleida va adjudicar a Arnó les obres del nou Centre per a joves amb discapacitats i trastorns de conducta a Juneda. L’objectiu principal d’aquest centre és el tractament terapèutic, assistència funcional i abordatge integral dels infants i/o adolescents tutelats i garantir la protecció efectiva dels menors ingressats, de manera que

Adjudicación reforma Hospital Joan XXIII

By |2015-01-08T11:20:56+00:00January 8th, 2015|Categories: Adjudicacions, Centros de salud, Edificació|Tags: |

Arnó ha estat adjudicatari, per part d’infraestructures.cat, de les OBRES D'AMPLIACIO I REFORMA DE LA 2ª FASE DEL SERVEI D'URGÈNCIES DE L'HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA. Les obres consistiran en la Reforma 2a fase del Servei d’Urgències, completant el servei amb l’atenció a les urgències de nivell II (amb 21 boxes d’atenció polivalent, 1 box

Go to Top